Pummel Party is a 4-8 player online and local-multiplayer party game. Pummel friends or AI using a wide array of absurd items in the board mode and compete to destroy friendships in the unique collection of minigames.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (240) - 90% trên 240 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (3,343) - 89% trên 3,343 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
20 Thg9, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Pummel Party

 

Về trò chơi này

Pummel Party is a 4-8 player online and local-multiplayer party game. Pummel friends or AI using a wide array of absurd items in the board mode and compete to destroy friendships in the entertaining collection of minigames.

ONLINE AND LOCAL MULTIPLAYER

Play how you want. Pummel Party allows 1 to 8 players to compete both online or locally on the same screen. Whether its online, or in person, it's all the same friendship ruining fun.


BOARD MODE

There can only be one winner here, and you know it has to be you! Battle through hazardous terrain to acquire an arsenal of weapons and items and employ them however you can to make sure that you reign victorious over your friends.


ITEMS

It's all out war! Use an array of absurd weapons and objects to claw your way to victory. From the simple 'Punching Glove' to the ridiculous 'Remote Controlled Eggplant' the items in Pummel Party will lead to many funny and rage enducing moments. It's never been easier or more satisfying to crush your friends aspirations of winning!

MINIGAMES

From simple nostalgic fun to unique and evolutionary Pummel Party contains a wide array of exciting minigames. Knock your friends in to the abyss in 'Snowy Spin', dig three dimensionally in 'Sandy Search' to be the first to find the treasure and make sure you're not holding the bomb when it goes off in 'Explosive Exchange'.

MINIGAME MODE

Just want to jump in to the action? Pummel Party includes a minigame mode so that you can get straight to the games!

BOTS

Already destroyed all your friendships or just need to fill out your roster? Pummel Party includes full bot integration meaning you can still play or practice Pummel Party with any number of real players.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Dual Core 2.4Ghz
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 8800 GT / AMD HD 6850 / Intel HD Graphics 4400 or above
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

48 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...