In this post-apocalyptic world, sports has been redefined. Big skyscrapers previously housing thousands stand empty and are now the hot-spots for people competing in death-defying parkour.
Đánh giá chung:
7 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
30 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Gekraxel

 

Về trò chơi này

In this post-apocalyptic world, sports has been redefined. Big skyscrapers previously housing thousands stand empty and are now the hot-spots for people competing in death-defying parkour. You start off at the top of the building and you must navigate through a maze of what remains of it to get to the bottom. It's not an easy feat as many lose their lives trying to make a name of themselves. To help build a fan base you can group up with others under a single team name and become the one name people think of when they think of Gekraxel.

 • Run
 • Jump
 • Climb
 • Fall

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i3-3210 3.2 GHz / AMD A8-7600 APU 3.1
  • Bộ nhớ: 128 MB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce 400 Series or AMD Radeon HD 7000 series with OpenGL 4.4
  • Lưu trữ: 128 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4690 3.5GHz / AMD A10-7800 APU 3.5 GHz
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce 700 Series or AMD Radeon Rx 200 Series (excluding integrated chipsets) with OpenGL 4.5
  • Lưu trữ: 128 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...