In this post-apocalyptic world, sports has been redefined. Big skyscrapers previously housing thousands stand empty and are now the hot-spots for people competing in death-defying parkour.
Đánh giá chung:
Tích cực (13) - 92% trên 13 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
30 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Gekraxel

 

Về trò chơi này

DISCLAIMER
This is a VERY difficult game catered towards a more hardcore gaming audience. You're required to complete the tutorial to continue playing the game, and the tutorial takes less than 15 seconds once you understand the controls, but can take up to an hour to complete the first time. The game promotes competing for the best time, and to take risks. We've tried to minimize the amount of randomness in a gameplay to zero, so it's all about your skills.

Good Luck!

STORY
In this post-apocalyptic world, sports has been redefined. Big skyscrapers previously housing thousands stand empty and are now the hot-spots for people competing in death-defying parkour. You start off at the top of the building and you must navigate through a maze of what remains of it to get to the bottom. It's not an easy feat as many lose their lives trying to make a name of themselves. To help build a fan base you can group up with others under a single team name and become the one name people think of when they think of Gekraxel.

 • Run
 • Jump
 • Climb
 • Fall

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i3-3210 3.2 GHz / AMD A8-7600 APU 3.1
  • Bộ nhớ: 128 MB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce 400 Series or AMD Radeon HD 7000 series with OpenGL 4.4
  • Lưu trữ: 128 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4690 3.5GHz / AMD A10-7800 APU 3.5 GHz
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce 700 Series or AMD Radeon Rx 200 Series (excluding integrated chipsets) with OpenGL 4.5
  • Lưu trữ: 128 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...