Funky Karts is a continuous motion platformer with 64 dazzling levels full of prickly obstacles and pesky robots.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (11) - 72% trên 11 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
4 Thg01, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chú ý: Funky Karts không còn trên cửa hàng Steam.
 

Về trò chơi này

In Funkyland a certain harmony has long existed between species. So much so that cross-breeding is quite common throughout the land. In fact, hybrid animals now rule all its three kingdoms.

Recently, the King of Ducks has been pronounced ill and his exiled brother, the King of Dragons, sits upon his throne. A team of the best doctors are dispatched to help, but when none return the King of Fur becomes restless. Take the wheel as nimble King Grolar in an adventure to find them all.

Funky Karts is a continuous motion platformer with 64 dazzling levels full of prickly obstacles and pesky robots.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Dual core
  • Bộ nhớ: 128 MB RAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 16 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...