The most realistic FPV simulator of the market ! Let's pilot a virtual immersive drone and race with many other players !
Đánh giá chung:
8 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
17 Thg07, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We know that it's impossible to get the perfection, but we want to be close to it !
The physics realism is really important for us and all real-life pilot to train, it's really difficult to get a good realism and that why it takes a lot of time.
So don't hesitate to give your feedback and we will take it in charge and maybe add it for a futur version !”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We don't really know how long it will be in Early Access but we think it will be around 1 year.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“It still has some bug in the Early Access version, unfortunately.
But we are always improving and adding features !
It will have some improvements for the different mode like adding Enduro Mode.
We want to get all the functionalities planned for the final version (which is too long to write there all)”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“We are for the moment at the start of the Early Access version.
All the functionalities writed in the "About This" of the game are already available now.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The price will maybe be incrassed after the final version.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Don't hesitate to give any suggestion (on the Community page), bug report (Alt + Shift + B by default), etc...
We are open to all ideas and will be pleased to maybe add it to a future version.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

EreaDrone Simulator requires a controller to play!

Mua EreaDrone Simulator

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (2)

29 Tháng 8

UPDATE 0.5.0.0 IS NOW RELEASED !Hi everyone !

The version 0.5.0.0 is now available to download.
You can now practice on FAI Daegu 2018 track before the real race !
The majority of known bugs are fixed.


Here is the change list:
 • FAI Daegu 2018 track added
 • New main menu
 • New UI (Interface)
 • New physics behaviors
 • Motion blur option
 • Minimalist mode (for better performance)
 • Early beta of the Beach map (16km square)
 • Parking map
 • Countdown for races
 • Optimisation for a fluid fly
 • Tracks are available on a field and in a stadium
 • Better graphism
 • Physics camera lenses (FOV)
 • Camera angle
 • Known bugs fixed

FAI DAEGU 2018 TRACK
Let's now practice or just let's have fun on this new track !
The FAI Daegu 2018 is a race of the Drone Racing World Cup which will take place on the 7 to 9 September.

NEW MAIN MENU
The main menu is now entirely new with a new scenery.
All the minor bugs of animations, buttons, etc, are fixed.
The menu is the first step toward a big future feature of the simulator.

NEW UI (INTERFACE)
The UI has been entirely remastered to get a better and homogenous design and also to remove all the known bugs.

NEW PHYSICS BEHAVIORS
We flew a lot to compare the simulator and the reality.
The physics behaviors have changed a lot to get a better fall due to the gravity and get a better inertia.

MOTION BLUR AND MINIMALIST MODE OPTIONS
You can now enable and disable the motion blur to get a better performance or even enable the minimalist mode which removes all the trees and grasses of a map which has a track to get the best performance (multiply the FPS by 2-3).

TRACKS ON THE FIELD OR IN THE STADIUM
Are you bored of the empty field with only the track and few trees around ? Do you want it in the stadium ?
Now, you can choose for each track where you want it between the field and the stadium.

BETTER GRAPHISM
The graphics are now more realism than before.
The textures are more beautiful. The motion blur is better.
And all this is optimized !

KNOWED BUGS FIXED
We forced everything to list every bug. And now, they are now fixed !
0 bình luận Đọc thêm
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

The most realistic FPV simulator of the market ! Let's pilot a virtual immersive drone and race with many other players !

Game Mode

There are few games mode in this simulator !
 • Race mode, you just race and do the number of laps required for the track
 • Freestyle mode, do whatever you want here !
 • Enduro mode, you need to do the track for a certain amount of time
 • Infinite mode, race forever !!!

Compatible controller

Nearly all controllers are compatibles with EreaDrone Simulator.
If you are using a real RC controller, check if you can plug it into your computer with a USB cable like the FrSky Taranis or with an adaptor available in many RC stores.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher / AMD 3Ghz or Higher
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce GTX 960M / Radeon HD 7750 or higher, 1GB video card memory
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 12 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Only playable with a game controller or remote.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 8.1
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: 2GB video card memory
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 12 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Only playable with a game controller or remote.
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10.9
  • Bộ xử lý: 1,6 GHz Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB video card memory
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 12 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Only playable with a game controller or remote.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OS X 10.9
  • Bộ xử lý: 2,3 GHz Intel Core i7
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: 2 GB video card memory
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 12 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Only playable with a game controller or remote.

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Đánh giá của khách hàng
Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn:
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...