Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Strategize, build, and upgrade your fleet to defeat your enemies. All filtered through the design of classic arcade games.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
3 Thg04, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Metori

Mua Enemby Games Complete Collection BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Death Game+, Metori

-10%
$3.58
 

Về trò chơi này

Metori is a strategy sandbox game reminiscent of older arcade games. Control many ships, and use tactics to outmaneuver and outnumber everyone else.
Build a fleet. Capture territory. Defeat your enemies.
Note: Metori is not a twin-stick shooter. It is built to be playable with one hand, making it accessible to many gamers.

Features

 • Fully fledged AI Commanders!
 • Sandbox Gameplay

Content

 • Randomly generated Asteroid fields
 • Many ship types with variants
 • 3 different commander modes
 • Campaign
 • Replayable Instant Action Missions

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista SP1+, Mac OS X 10.9+, Ubuntu 12.04+, SteamOS+.
  • Bộ xử lý: CPU: SSE2 instruction set support. (So pretty much anything in the last 10 years)
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities.
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Game size is dependant on platform
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista SP1+, Mac OS X 10.9+, Ubuntu 12.04+, SteamOS+.
  • Bộ xử lý: CPU: SSE2 instruction set support. (So pretty much anything in the last 10 years)
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities.
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Game size is dependant on platform
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista SP1+, Mac OS X 10.9+, Ubuntu 12.04+, SteamOS+.
  • Bộ xử lý: CPU: SSE2 instruction set support. (So pretty much anything in the last 10 years)
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities.
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Game size is dependant on platform

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...