Become a legendary Beast Rider! Control alien beasts in furious fights. Experience the thrilling scale of combat from the back of a giant animal. Designed for VR from day one, with a variety of creatures and an immersive Sci-Fi setting,.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
7 Thg07, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Timecode VR team believes that the best way to create a great game is to start creating it together with players. Early access will allow us to discover numerous ideas and creative feedback which will help us to create an unforgettable VR experience.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Our plans are very ambitious, we want to create a big scale multiplayer game, with breathtaking PvE story and intense combat PvP activities. Players will have personalized beast collecting experience, and a progression and customization system. All those features will definitely take time to be developed. We plan to move out of Early Access in September 2019.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The current version of the game is a first episode intro to the full scale project which will include the next set of features:
– Additional Sci-Fi locations with astonishing graphics and visual f/x
– Variety of alien beasts to collect and ride
– Team-based Multiplayer for PvE and PvP
– Arena - illegal beast fights PvP activity
– Social locations for meeting other players and matchmaking
– Advanced combat mechanics
– Wide range of futuristic weapons with progress and customization options”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The game has 2 beasts, 5 missions single player campaign with 3 levels of difficulty. Completing the campaign on Normal difficulty unlocks other levels and the 2nd beast.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Yes, the game will have a higher price when more content and features are released. We are grateful to the early access players for their support. We would never increase the price for them, they will receive the additional future content for free.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Frequent development process updates, community discussions, and closed play tests for pre-registered test players.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chỉ VR

Mua STAR BARON - VR Beast combat game

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

At the end of the XXI century, the human race overcame the obstacle of light speed. Discovery of new worlds and development of science led to new technologies and the expansion of civilization. A huge variety of wild flora and fauna on new planets has inflated the prices for rare specimens on the black market Illegal animal battles became very popular with rich, private collectors. Alien beasts were also used in military operations. As a result, skilled Beast Riders are paid generously by individuals and corporations in remote corners of the discovered galaxies.

The first episode of the Star Baron game lets you live one day in the life of a space mercenary, a legendary beast rider. This episode is an early access intro to the upcoming bigger game.

Features:
– Immersive experience of riding gigantic beasts in VR
– Intense single player campaign
– 2 unique alien beasts to ride (second beast is unlocked after the campaign completion)
– Powerful light and heavy weaponry
– Devastating beasts special abilities
– Intuitive and innovative control system
– Engaging storyline

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64 bit
  • Bộ xử lý: 3.3 Ghz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1060
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Hỗ trợ VR: SteamVR
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64 bit
  • Bộ xử lý: 3.69 Ghz
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1080
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...