Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Oval takes your skills to a whole new level with thrilling and competitive multiplayer battles. Break your speed limit and go faster than ever without motion-sickness thanks to Oval's unique technology. Create, share or play awesome community maps using the multiplayer level editor.
Đánh giá
Đánh giá chung:
Tích cực (20) - 80% trên 20 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này. (80% trên 20) Trước nay
Ngày phát hành:
11 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một bộ thực tế ảo. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Oval

 

Về trò chơi này

Oval is a VR-only shooter. It has been designed to give the players the ultimate shooter experience. Play faster than ever in VR with our sickness free locomotion system. Create, share or play awesome community maps using the multiplayer level editor.

Features
 • High speed, control and sickness free shooter. YES, SICKNESS FREE.
 • The first VR multiplayer editor. Players will be able to play countless community levels or spend their time building levels together.
 • Competitive game mode: We have developed a unique competitive game mode that mixes seamlessly with our locomotion system.
 • 6 different weapons.
 • Abilities: three different ability paths, light swords, bombs, fly abilities and more.
 • Don't play alone: bots even for your custom maps!
 • Native compatibility with HTC Vive, Oculus and WMR headsets.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: i5 64 bits or equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 970 or equivalent
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Ghi chú thêm: VR Only
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: i7 64 bits or equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 1070 or equivalent
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Ghi chú thêm: VR Only

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...