The unstoppable fluid enemy has returned and destroyed every world in its path! Defend against Creeper as it floods across the 3D terrain in this real time strategy game where the enemy is a fluid.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (47) - 93% trên 47 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (3,819) - 95% trên 3,819 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
3 Thg12, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ loạt sản phẩm CreeperWorld trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống Creeper World 4 Demo

Creeper World 4 Demo

Mua Creeper World 4

Mua Creeper World 4 + Original Soundtrack Game Master Bundle

Bao gồm 2 vật phẩm: Creeper World 4, Creeper World 4 Soundtrack

$29.98
 

Đánh giá

“Creeper World 4 is a triumph of consistency.”
Rock, Paper, Shotgun

“Is that, hey, I think that's infinite replayability right there!”
BaronVonGames

“My primary goal today is just to tell you how awesome this game is.”
Dads Gaming Addiction

Về trò chơi này

The eternal harvester of galactic empires has returned! Witness massive waves of Creeper flood across the 3D terrain in this real time strategy game where the enemy is a fluid. Build out your economic base with energy and mined wares. Assemble your forces and struggle against the creeper on all fronts as it floods and fills the map. Take the high ground with your forces to avoid the creeper as waves crash around your base. Increase your lines of sight and range on high ground, but beware the aerial units. And, if you last long enough, launch orbital weapons and call down devastating strikes on the enemy.

Creeper World 4 continues the iconic and well received Creeper World RTS franchise, expanding into a new dimension of strategic possibilities and threats. The galaxy once again finds itself culled and utterly in ruins. Guide a scientist and cohorts through the ultimate test of survival and restore hope to the galaxy... one world at a time. Play small maps casually, while pausing and issuing orders. Alternately, play massive maps in real-time with full save support. The choice is yours. Play the story missions, the community crafted missions, or use the built in mission generator for infinite possibilities. Use the map editor to make your own maps for fun and sharing. Create custom units, or even custom game play modes, and share those as well.

Features

 • 3D Terrain with numerous strategic options.
 • Enhanced graphics
 • Physics-based flowing 'Creeper' enemy with wave mechanics.
 • Land, Air, and Orbital weapons.
 • Custom unit support with scripting.
 • Online map database.
 • Story/Campaign missions.
 • Experimental Co-op multiplayer.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7 or later
  • Bộ xử lý: Dual Core 2Ghz
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 or later
  • Bộ xử lý: Quad Core 3Ghz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Dedicated GPU
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Xem thêm từ CreeperWorld

Thẩm định viên nói gì

88 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...