Pathosis is an early access Combat-RPG game that takes place in an infected medieval world. A few selected knights have survived the pathosis and are now fighting against the undead warriors that roam the world. You are one of the knights. So go and explore the world of Pathosis and save it from this great infection!
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
10 Thg04, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We see early access as a great way of getting players opinions and proposals on changes before the game released. This way we can develop and imporve the game with the community to create something that we all truly want.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Our current plan is to stay in early access for about 2-3 months. That's the time we need to fully implement everything we want to have in the official release and it also gives us a chance to include other changes that the community has requested.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“We plan to release the first version of the game with the following features:
 • More Enemies, weapons, and animations.
 • A complete and larger map.
 • A fully featured leveling and stats system.
 • Mac, Linux and SteamOS compatibility.
 • And more!

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“At the moment it's possible to explore half of the finished map, fight two types of enemies, and praticipate in two boss fights. You can also find items scattered around the map such consumables. These items will enhance your character in different ways and help you excel throughout your journey.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The price of the game may change as we ship new content and features.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“The community is very important to us so we intend to read and analyze the feedback we get and to take their opinions into consideration when we make changes in the game.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Pathosis

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Pathosis is an early access Combat-RPG game created by experienced players. The game itself is taking place in an infected medieval world where a few selected knights, that have survived the pathosis, fight against the undead warriors that roam the world. As you progress throughout the game, not only will your character grow stronger and learn new skills, but you, as a player, will develop new playstyles and gain knowledge that will greatly improve your chance of survival in this ever more difficult world. Explore the world of Pathosis and save it from this great infection!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 64-Bit Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 4690K
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA Geforce GTX 980
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...