Overclocked: The Aclockalypse is a roguelike bullet hell following The Keeper’s time-twisting battle to reclaim The Eternal Sands from Greenwich and her clockwork army.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (42) - 71% trên 42 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
26 Thg04, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Overclocked: The Aclockalypse

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

For eternity The Keeper has used the power of The Eternal Sands to preserve the chronological order and ensure time is allowed to flow freely, but after countless epochs Greenwich the Mean Time-Witch has grown weary of merely keeping the infinite history of creation. She's stolen The Eternal Sands and used its power to construct a clockwork army that now threatens to destroy time itself.

Overclocked: The Aclockalypse is a roguelike bullet hell following The Keeper’s time-twisting battle to reclaim The Eternal Sands from Greenwich and her clockwork army. Use The Keeper's ability to slow time to weave through impossible waves of cogs; then blast them with timesand to tock some sense into those ticked off timepieces. Can you push far enough through the 4th Dimension's ever changing floors to defeat Greenwich and reclaim The Eternal Sands?

Key Features

 • Procedurally generated dungeon floors that ensure each playthrough is unique
 • Intense boss battles to challenge your control of time
 • Several enemy types with over tons of possible attack behaviors
 • An arsenal of time-twisting abilities

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 8/10 64bit
  • Bộ xử lý: Intel i3 3.1GHz or equivalent
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 610 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 8/10 64bit
  • Bộ xử lý: Intel i5 3.6 GHz or equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 770 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10.9+
  • Bộ xử lý: Intel i3 3.1GHz or equivalent
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 610 or equivalent
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OS X 10.9+
  • Bộ xử lý: Intel i5 3.6 GHz or equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 770 or equivalent
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...