Ruby the ghost hunter has a tough gig this Halloween. Explore the haunted mansion, take down some ghosts, battle spooky bosses, and rescue the lost cats!
Đánh giá chung:
Tích cực (39) - 82% trên 39 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
3 Thg08, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Spooky Ghosts Dot Com

Mua Spooky Ghosts Dot Com - Soundtrack bundle

Bao gồm 2 vật phẩm: Spooky Ghosts Dot Com, Spooky Ghosts Dot Com - Soundtrack

-10%
$5.38
 

Về trò chơi nàySpooky Ghosts Dot Com is a small metroidvania about a ghost hunter named Ruby. One Halloween night a ghost hunting job comes in, but it turns out to not be a regular gig!

Features:

-5 different interconnected spooky areas to fight through.
-50+ rooms to explore!
-6 spooky bosses to defeat.
-Find and pet all 8 lost cats!
-Items to boost Rubys power and gain new abilities!
-Ghost buddies, cats, shopkeepers, and others to meet within the mansion.

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 4000
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 64 bit Linux OS
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 4000
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

21 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...