Swing Dunk is a Sci-Fi Sports game based on basketball. The game has up to four players assigned to each of the two teams, using Hoverboards to shoot the ball into their opponent's basket. The game includes single-player and multiplayer modes which can be played both locally and online.
Đánh giá chung:
Tích cực (12) - 83% trên 12 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
23 Thg12, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Swing Dunk (Beta)

Miễn phí
 

Về trò chơi nàySwing Dunk is a Sci-Fi sports game based on basketball.
By using Hoverboards grab and shoot the ball into your opponent’s goal.
The game includes a single-player mode and a multiplayer mode: max 8 players in a 4vs4
The game can be played both locally and online.
Swing the ball to pass it to your teammates or shoot in your opponent’s hoop.
Players can pick up above the basketball’s court a Nitro Item.
It will let them have a speed boost to cross the court or enable them to ride the walls on both sides.
Also, players can spin their Hoverboard quickly to change direction in order to block their opponents
and have a better position on the court.

Train your skills to lead your team to victory!

GAME SYSTEMS:


 • A very unique game: Swing the ball freely
 • Fast-paced Sci-Fi basketball game!
 • Unlock various items and Hoverboards
 • Online multi-player game experience with 8 players max (4vs4)
 • Make awesome goal scene with Replay feature

Trailer BGM -
Halcyon by PIKASONIC is licensed under a Creative Commons License.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/10
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ i5-3340
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce® GTX 560
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7/10
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ i5-6300
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1050 3GB
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...