Murder rpg set in the small town of Lakeview Valley. Become the most popular home-owner or succumb to your dark desires. The choice is yours.
Đánh giá gần đây:
Khá tích cực (14) - 71% trên 14 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (175) - 89% trên 175 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
22 Thg10, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Lakeview Valley

Mua Lakeview Bundle BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Lakeview Cabin Collection, Lakeview Valley

-15%
$21.23
 

Về trò chơi này

Murder rpg set in the shady town of Lakeview Valley. See how you'll do as a new home owner in the Valley, where everyone seems to have a secret. Become the toast of the town or succumb to your dark desires. The choice is yours. But however you choose to play, beware... There is something evil lurking beneath the surface...

FEATURES

 • A murder mystery waiting to be solved. A dead girl is lying in the street with a confusing history. It's up to you to solve (or ignore) the main story.
 • Something is lurking in the dark! Nights can be dangerous in the Valley. Defend yourself against horrifying enemies.
 • Multiple endings. Your moral choices will change how the story progresses.
 • Re-playable. The game takes over one week which can be wildly different according to the way you play. Try different play styles!
 • Plenty of items, tools and upgrades to help you progress, or to cause mayhem.
 • Over twenty NPCs with schedules for day and night, each with unique backstory. Rise in popularity to dive deeper into their lives.
 • Crime scene system. Sheriff will investigate every night for any mischief. If you're responsible, make sure not to leave any evidence!
 • Customisable character. Be who you want!
 • Home renovation. Upgrade your surroundings to impress your neighbours. Or to gain a strategic edge...
 • Spiritual successor to the Lakeview Cabin series.

Here's how the game is described by it's players:

"Lakeview Valley is Animal Crossing, but the whole town hates you and Satan lives there... In this example you are Satan."

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This game contains blood, gore, and nudity from little pixel art characters.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10, 7, XP
  • Bộ xử lý: 1.2GHz processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: DirectX 8-compatible graphics card with at least 32MB of video memory
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Microsoft Xbox 360 Controller or Direct Input compatible controller
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS 10.6+
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz Intel Core 2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

17 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...