Shield Impact is an action survival game where a gladiator with only one shield will be challenged by rising hordes of enemies in an arena in ancient Rome.
Đánh giá chung:
Tích cực (36) - 83% trên 36 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
29 Thg08, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Shield Impact

Mua Magitech Bundle BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Shield Impact, Sufoco, Telecube Nightmare

-20%
-60%
$7.97
$3.18
 

Về trò chơi này

Shield Impact is an action survival game where a gladiator with only one shield will be challenged by rising hordes of enemies in an arena in ancient Rome.

 • But it’s not just a simple shield. You can repel enemy attacks with the shield and with this get the energy to perform attacks.

 • Be agile to dodge the arrows and skillful to recruit as many warriors as you can by increasing your chance of combos, of course! if you can survive.
 • Have fun becoming the supreme warrior with combos, waves, and leaderboards!

What you will find in this version:


 • Until 4 players local co-op.
 • Infinite wave mode.
 • Combo with a dash attack.
 • Slow motion to deflect arrows.
 • Interaction with cages to release warriors.
 • Score Leaderboard.
 • Wave Leaderboard.
 • King of The Hits Leaderboard.
 • 70 different achievements.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 1.8 Ghz+ Dual Core or greater i5 or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X
  • Bộ xử lý: 1.8 Ghz+ Dual Core or greater i5 or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Linux
  • Bộ xử lý: 1.8 Ghz+ Dual Core or greater i5 or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...