Annwn is an abstract stealth strategy game of tension and relief, across a series of mysterious procedural islands.
Đánh giá chung:
Tích cực (10) - 100% trên 10 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
31 Thg03, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống Annwn: The Otherworld Demo

Mua Annwn: The Otherworld

 

Về trò chơi này

Explore the surreal archipelago of the celtic otherworld Annwn (ann-oon), evading the sweeping gaze of the Watchmen. Hurl your soul from one totem to another in search of answers. Manipulate the environment to progress, but beware of disrupting the balance of light and darkness...

Annwn is an abstract stealth strategy game about making decisions under pressure, played across a series of bleak and lonely procedural islands.

You are a disembodied soul, able to dissolve and recreate elements of this mist-shrouded archipelago. Absorb the energy of trees and rocks, and use it to create totems which you can possess...anywhere that you can see the floor. Pump more energy into a totem to raise it higher before transferring your soul to it. Ascend the hills but watch out for the slowly revolving Watcher, who will try to redistribute your precious energy across the landscape. Consume what life you can find on the landscape before ascending to absorb the Watcher itself and move on.

 • Tense, fast-paced gameplay
 • Infinite variety of procedural islands
 • Improve your abilities by absorbing Watchers
 • Other, undocumented mysteries await in the Otherworld...

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7
  • Bộ xử lý: Any
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: Shader level 5.0
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Any
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Shader level 5.0
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...