Feel The Power Of Football with PES 2019 offering new licenses, photo-realism and new myClub!
Đánh giá chung:
Trái chiều (5,921) - 54% trên 5,921 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
29 Thg08, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chú ý: PRO EVOLUTION SOCCER 2019 không còn trên cửa hàng Steam.
 

Về trò chơi này

Also get these bonus PES 2019 myClub items below:
Standard Edition
• David Beckham 2018 - 10 match loan
• Philippe Coutinho - 10 match loan
• Premium Agent (3 Players) x 10 weeks
• 3 Player Contracts x 10 weeks

David Beckham Edition
• David Beckham 2018
• Philippe Coutinho 10 match loan
• Premium Agent (3 Players) x 20 weeks
• 3 Player Contracts x 20 weeks

Legend Edition
• PES Legend Player
• David Beckham 2018
• Philippe Coutinho 10 match loan
• Premium Agent (3 Players) x 30 weeks
• 3 Player Contracts x 30 weeks

PES 2019 new features:

•• AUTHENTIC LEAGUES – Huge addition of licensed leagues

• MAGIC MOMENTS – Player individuality has been taken to the next level with 11 new skill traits. Score great goals with improved shooting motion & animation, and see stamina have an impact with Visible Fatigue

• NEW MYCLUB - Every element has been redone, from how you sign players, to special versions of players released throughout the year

• THE BEAUTIFUL GAME – Experience photo-realism with stunning animation flow, supporting 4K HDR

• ML REAL SEASON – Experience life as a real manager with 3 significant changes: ICC pre-season, in-depth transfer system and new league licenses

The Legend Edition includes a special 3D scanned version of David Beckham from 2018, and PES Legend Player for myClub!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 30 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Resolution 1280 x 720
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-3770 / AMD FX 8350
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon R9 270X
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 30 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Resolution 1920 x 1080
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

29 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...