Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Planet Guardian VR is an action room-scale VR game in which you play to protect planets from incoming asteroids. To fulfill your mission you need to use your controllers as weapons to destroy the asteroids. Each level brings a new challenge, be it by the speed, matter or placement of the asteroids.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
23 Thg01, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Right now the game only has 12 levels, we would like to gather feedback from players about the direction and difficulty of the game. As well as what seems appealing”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Between 3 months and 6 months”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“We plan to add more levels with more gameplays and different planets graphics. Some ideas we had is a asteroid trajectory indicators. Weapons can have limited amount of energy.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“It currently has 12 playable levels (1-4 easy, then slowly gets harder) Some graphical details are missing. It includes 3 different weapons for 3 asteroid types.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Price should not change when we release the full game.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We plan to gather feedback from early players and hear their input for the level designs as well as additional feature or asteroid types that can be fun to add. All valuable inputs will be credited”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chú ý: Yêu cầu mũ chụp thực tế ảo. Xem yêu cầu hệ thống để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Planet Guardian VR

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Planet Guardian VR is an Action room-scale VR game in which you protect planets from very bad incoming asteroids.
To fulfill your mission you need to use your controllers as weapons to destroy the asteroids. Each level brings a new challenge, be it by the speed, matter or placement of the asteroids. Beware behind you, there might be a hidden asteroid!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or newer
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4590 or AMD FX 8350 (equivalent or better)
  • Bộ nhớ: 4096 MB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 970 or AMD Radeon R9 290 (equivalent or better)
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Hỗ trợ VR: SteamVR. Standing or Room Scale

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...