Fly across haunted cities, solve rooftop puzzles and light magical runes. Cityglitch is a shimmery pixel puzzler with simple movement and deep challenge.
Đánh giá chung:
7 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
23 Thg02, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua cityglitch

 

Về trò chơi nàyGlitches are trapped in the city! Go city witch, fly between rooftops to light the ancient runes of power. Light them to complete the ritual and set the glitches free.

Beware! Glitches take on many forms. They haunt the rooftops as traps, spooks, and dark things that skitter. Scaredy cats will block your path and fearsome beasts will face you. Learn their movements to outwit them, and you'll progress to new cities with new challenges.

Cityglitch is a game of small, bite-sized puzzles. Take turns moving around the board as glitches move and react to you. If a glitch catches you it will restart the level, but don't worry, with each attempt you'll learn more clues to complete it. Cityglitch starts with simple puzzles but ramps up quickly to challenge you!

How to play:


 • Each puzzle is a 5x5 board of tiles
 • Press on your character to see available moves
 • Click to move to any tile that you can reach
 • You can move any number of tiles in a straight line (like a queen in chess)
 • Pass over runes to light them
 • Light all the runes to complete the level
 • Avoid enemies by understanding their movements
 • Use UNDO to go back one turn
 • Use RESTART to try the level again
 • Complete levels in the fewest possible turns to master them

Features:


 • Simple point and click controls
 • Easy to play but offers deep challenge
 • 95 tricky levels across 7 cities
 • Fierce boss encounters
 • Big shimmering pixels and glitchy shaders
 • Synthy atmospheric soundtrack
 • Steam achievements
 • Optional turn count display with mastery goal
 • Optional low graphics mode, with reduced shimmering
 • Easily resizable window: play while watching streams or queueing for games

Developer Note:


Mindfungus is four friends making games together. We like to make small games with our weird art and music. If you like retro puzzle games with vibrant pixels, simple movement and devious challenge then Cityglitch is for you.

If you have any problems playing the game or just want to say hi then hit us up on the forums, twitter, or our website. Thanks for reading, we hope you enjoy the game.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP or later
  • Bộ xử lý: 1.6GHz+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 4000
  • Lưu trữ: 40 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.7 or later
  • Bộ xử lý: 1.6GHz+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 4000
  • Lưu trữ: 40 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 or later
  • Bộ xử lý: 1.6GHz+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 4000
  • Lưu trữ: 40 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...