Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Escape an astonishing disaster in Ring of Elysium, a battle royale shooter developed by Aurora Studio.
Đánh giá gần đây:
Trái chiều (243) - 67% trên 243 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (100,104) - 74% trên 100,104 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
19 Thg9, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Ring of Elysium

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

About Ring of Elysium

After Mt. Dione and Europa Island, a brand new desert map- Vera has been released. Under the invasion of the deadly nuclear storm, survive the competition and make it out alive!

Realistic graphics, a diverse selection of traversal and tactical abilities, and the unique helicopter escape, invites you to join an exciting 60-man battle royale experience!

1.Realistic graphics
Highly detailed presentation of natural disaster- simulating surreal weather conditions: Sunny, Cloudy, Foggy, Heavy Rain, Thunderstorms... Combined with a fully dynamic global illumination lighting system, creating a truly immersive game world.


2.Various abilities
Traversal equipment: Glider, motorbike, grappling hook, BMX...
Tactical abilities: Holographic Decoy, Medgun, Biosignal Detector, Stealth Cloak, Deployable Shield, Recon Drone, Vehicle Modification Kit...

While players fight their way through the disaster, how best to utilize these abilities often mean the difference between life and death.


3.Unique helicopter escape
Unlike the traditional winning condition, your ultimate goal is to board the rescue helicopter, which opens new strategic possibilities in the BR genre.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Includes intense violence and blood.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10(64-bit version)
  • Bộ xử lý: Intel i3 8130U(2Cores, 2.3GHz) or equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GT 730 or equivalent
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX-compatible using the latest drivers
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit version)
  • Bộ xử lý: Intel i5 2500(4 Core, 3.3HGz) or equivalent
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1050 or equivalent
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX-compatible using the latest drivers

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...