Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Street Fighter V trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Rất tích cực (128) - 85% trên 128 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
16 Thg01, 2018
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Street Fighter trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Street Fighter V trên Steam để có thể chơi.

Mua Street Fighter V - Season 3 Character Pass

 

Về nội dung này

*This content is included in "STREET FIGHTER V: CHAMPION EDITION" and "STREET FIGHTER V: CHAMPION EDITION Upgrade Kit".

Contains 6 additional characters: Sakura, Blanka, Falke, Cody, G, and Sagat. Each Season 3 character comes with a Premium Battle costume with colors 3-10 unlocked. Additionally, Season 3 Character Pass holders will receive default costume colors 3-10 for all Season 3 Character Pass characters!

Các DLC khác của trò chơi này

Xem thêm từ Street Fighter

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...