Do you deserve to be called The Greatest?
Đánh giá chung:
Rất tích cực (284) - 89% trên 284 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
22 Thg03, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ loạt sản phẩm Hook Games trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Nonogram - The Greatest Painter

ƯU ĐÃI XUYÊN TUẦN! Kết thúc vào 3 Tháng 6

-30%
$3.99
$2.79

Mua Best of Konstructors BỘ (?)

Bao gồm 10 vật phẩm: WayOut, WayOut 2: Hex, Sorry, James, Lines X, Lines Infinite, Sudoku Universe, The Big Journey, Nonogram - The Greatest Painter, Sudoku Jigsaw, Sudoku Killer

-30%
-51%
$32.90
$16.07
 

Features

Về trò chơi này

Nonograms, also known as Picross or Griddlers, are picture logic puzzles in which cells in a grid must be colored or left blank according to numbers at the side of the grid to reveal a hidden picture. © Wiki

The Greatest Painter




Excellent attempt in a world of Nonogram/Picross puzzles. Galore of levels, multiple game modes along with level editor & workshop would never disappoint any puzzle fan.

Features

 • Play through over 200 hand-crafted nonogram puzzles, both colored and B&W.
 • Completed all levels? Don't worry! We have an endless list of user-made paintings, you'll never feel lonely.
 • You should love to paint, do you? Go on and try our awesome level editor (up to 100x100 size), show those impostors who is the Greatest One here!
 • Art design - clean and beautiful.
 • Relaxing ambient soundtracks will keep your mind sharp and focused.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7+
  • Bộ xử lý: 2.0Ghz+
  • Đồ họa: Shader model 3.0
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Xem thêm từ Hook Games

Thẩm định viên nói gì

30 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thị



Thời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:



Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...