Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Making the best Sudoku game on Steam.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (28) - 82% trên 28 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (2,125) - 95% trên 2,125 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
18 Thg12, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Hook Games trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Sudoku Universe

ƯU ĐÃI XUYÊN TUẦN! Kết thúc vào 12 Tháng 6

-25%
$1.99
$1.49

Mua Sudoku Universe Bundle BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Sudoku Universe, Sudoku Jigsaw, Sudoku Killer

-15%
-36%
$5.97
$3.81

Mua Best of Konstructors BỘ (?)

Bao gồm 10 vật phẩm: WayOut, WayOut 2: Hex, Sorry, James, Lines X, Lines Infinite, Sudoku Universe, The Big Journey, Nonogram - The Greatest Painter, Sudoku Jigsaw, Sudoku Killer

-30%
-48%
$22.90
$12.01
 

Infinite fun

Về trò chơi này

Sudoku (数独 sūdoku, digit-single) - is a logic-based, combinatorial number-placement puzzle. The objective is to fill a 9×9 grid with digits so that each column, each row, and each of the nine 3×3 subgrids that compose the grid (also called "boxes", "blocks", or "regions") contains all of the digits from 1 to 9.

 • 150 brain-teasing Sudoku puzzles
 • Random level generator
 • Level's progress save
 • Beautiful minimalist design, multiple color themes
 • 10 ambient relaxing soundtracks
 • Achievements with Latin and Cyrillic characters
 • Trading Cards, Badge, Emoticons and Backgrounds
 • Steam Cloud support

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7+
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.9+
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04+

Xem thêm từ Hook Games

Thẩm định viên nói gì

30 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...