Welcome to the Vacation Simulator: a rough approximation of VACATION inspired by real human NOT JOBBING, brought to you by the same robots behind the Job Simulator. Reallocate your bandwidth and get ready to splash, s’more, snowball, and selfie your way to optimal relaxation!
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (35) - 88% trên 35 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (313) - 91% trên 313 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
9 Thg04, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một bộ thực tế ảo. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Vacation Simulator

 

Về trò chơi này

Welcome to the Vacation Simulator, a rough approximation of VACATION inspired by real human NOT JOBBING, brought to you by the same robots behind the Job Simulator. Reallocate your bandwidth and get ready to splash, s’more, snowball, and selfie your way to optimal relaxation!

The year is 2060.

Following record enrollment in the Job Simulator, robots set out to uncover what else humans did besides ‘job’. After years of balancing buoyancy levels, cataloguing campfire chronicles, and securing ski slope safety protocols, their research led to the creation of a rough approximation of ‘not jobbing’: the Vacation Simulator.

Amenities:

 • Experience Vacation Island, your destination for optimal relaxation and/or efficient memory-making!
 • Customize a virtual YOU for picture-perfect selfies!
 • Wave to interact with a colorful cast of Bots!
 • Enjoy RECREATION beyond the theoretical limit in immersion-inspiring destinations!
 • Splash in the silicon sea and bask in simulated sunlight, all without getting sand in your… hands!
 • Get lost connecting with your roots, nodes, and branches... then get actually lost on a hike!
 • Elevate your ice-sculpting skills to new heights and reach peak cozy by knitting mittens for a snowhuman!
 • Exist in a comfortable, all-inclusive VR experience— free of motion sickness AND seasickness!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 8.1 or later, Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4590 equivalent or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon RX 480 equivalent or better
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: VR only
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-4770 equivalent or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 480 equivalent or better
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: VR only

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...