Elder Chaos is a strategy game based on Lovecraft’s Cthulhu mythos. You are no longer investigators but the eldritch Old Ones in Elder Chaos. Now, it's time to break the seal and reign over the world!
Đánh giá chung:
Trái chiều (35) - 54% trên 35 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
31 Thg10, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Elder Chaos

 

Về trò chơi nàyYou, as one of the Old Ones, were suppressed by Old Gods billions of years ago. You were forced into a deep sleep until one day, part of your mind became awake beneath the ground.

Use your power, build facilities, summon servants, and defeat investigators! Dangers are getting closer as your name was known worldwide. Find a balance between collecting power and hiding yourself before you can break the seal and reign this world.
 • 6 deities with powerful skills you can control
 • Various facilities with different functions
 • Distinct monsters are at your service
 • Combat with cunning investigators
 • Evaluation system for star collection
 • Explore hundreds of ways to win the game by using different stellar power
 • Numerous random events make the game more unpredictable
 • Three themes with multiple stages are waiting for your exploration
 • Gallery for monsters, investigators, facilities and Old Ones

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Win7,Win10 x64,x86
  • Bộ xử lý: i3-6100 or higher
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 630 or higher
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Only Support 16:9 and 16:10 resolution
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Win7,Win10 x64,x86
  • Bộ xử lý: i5-6500 or higher
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX1050 or higher
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Only Support 16:9 and 16:10 resolution
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS
  • Lưu trữ: 1500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Only Support 16:9 and 16:10 resolution
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS
  • Lưu trữ: 1500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Only Support 16:9 and 16:10 resolution

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...