Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Tametsi is a difficult logic game played on a set of tiles, in which you must use the clues provided to discover and mark hidden mines.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (16) - 100% trên 16 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (857) - 96% trên 857 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
18 Thg10, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Tametsi

 

Về trò chơi này

Tametsi is a difficult logic game played on a set of tiles, in which you must use the clues provided to discover and mark hidden mines.

Notable features

 • a variety of tilings beyond the standard square grid
 • 100 increasingly difficult hand-designed levels
 • 60 extra puzzles to unlock
 • mid-level progress is saved automatically
 • over 40 hours of gameplay

If you get stuck, there are also drawing tools for taking notes.

Note: there is no in-game music.

Although Tametsi can be very challenging, every level can be completed using logic alone: guessing is never required.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Vista SP2, 7 SP1, 8.x, 10 (7u85 and above)
  • Bộ xử lý: 1.6 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: The minimum recommended screen resolution is 1024x768.

Thẩm định viên nói gì

25 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...