Slingray is a minimalist online sport: the look and feel of vector arcade classics with modern networking, physics, and addictive competition play.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Sắp ra mắt

Vật phẩm này chưa ra mắt.

 

Private Beta

Beta keys for Slingray are available on a limited basis. Follow Slingray on Twitter for details.

Về trò chơi này

Slingray is a minimalist online sport: the look and feel of vector arcade classics with modern networking, physics, and addictive competition play.

 • Dedicated servers and sophisticated netcode.
 • Intense physics-based gameplay is addictive and easy to learn.
 • All twin-stick gamepads supported, and keyboard + mouse.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP2
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 600, Radeon HD 5000, or better
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.