Robots.io is a classic top-down MMO shooter. Choose the best weapons, improve your robot! Dominate! Fight with your friends anywhere, show them who is the king of the arena! Join the battle in the online game Robots.io! A variety of ammunition - all for your enjoyment!
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
13 Thg9, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Robots.io

 

Về trò chơi này

Robots.io is a classic top-down online shooter. Choose the best weapons, improve your robot! Dominate! Fight with your friends anywhere, show them who is the king of the arena!
Join the battle in the online game Robots.io! A variety of ammunition - all for your enjoyment!

- Create awesome clan with your friends!
- Play online: many allies and enemies!
- Chat with friends in chat
- Nimble fingers: the most skillful player wins!
- New content: we are always adding something new in the game - new weapons, maps, and other features!
- Take part in the global opening event and get more glory!
- Stunning graphics, soft shadows and lush effects


We wish you a pleasant game, and good luck in arenas of Robots.io!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7
  • Bộ xử lý: Intel x86 CPU
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Opengl 2.1+ GPU (256MB VRAM)
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7, 8/8.1, 10
  • Bộ xử lý: Intel 2.0 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 256mb Video Memory, capable of Shader Model 2.0+
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...