Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Hero Siege trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Trái chiều (13) - 69% trên 13 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
9 Thg08, 2017
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Hero Siege trên Steam để có thể chơi.

Mua Hero Siege: Death Lord Necromancer

 

Về nội dung này

DEATH LORD

Skin for the Necromancer

Fuel your necromancer with the flames of agony! This skin brings your necromancer unique ability graphics and appearance!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Ghi chú thêm: Same as base game
  Khuyến nghị:
  • Ghi chú thêm: Same as base game
  Tối thiểu:
  • Ghi chú thêm: Same as base game
  Khuyến nghị:
  • Ghi chú thêm: Same as base game
  Tối thiểu:
  • Ghi chú thêm: Same as base game
  Khuyến nghị:
  • Ghi chú thêm: Same as base game

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...