Hunt ‘n Sneak is a manic online and local multiplayer game for 2-4 players. Think hide and seek with a twist – where only the hunter is visible, and the map is shrouded in darkness. As a hiding Pixie you emit a light to reveal yourself and your surroundings, but beware… you never know who is watching!
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
9 Thg04, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Hunt 'n Sneak

 

Về trò chơi này

LIGHT IS BOTH FRIEND AND FOE

Light is both friend and foe in Hunt ‘n Sneak – a manic party game set in a world where mystical creatures dwell. Threatened by the fearsome Gobblers, the Pixies’ struggle for survival has begun. Will you use your wit to sneak past the Gobblers, or use your cunning to hunt the elusive Pixies?


Players controlling the Pixies must use spatial memory to navigate the maps; all the while anticipating the enemies moves to avoid the clutches of the Gobbler! Fortunately, Pixies are able to emit a Ping, which briefly reveals them by illuminating their surroundings. But be careful, you never know who might be watching, and a Gobbler may soon be hot on your trail! Players controlling the Gobbler must hunt down the Pixies, capturing them all to successfully absorb their power.

Thrilling chases will soon have you sitting on the edge of your seat. Questions will fill the gap between friends. Where am I? Is the Gobbler nearby? Am I safe? Am I walking continually into a wall? Am I even alive??

FEATURES:

 • Online and local multiplayer supporting 2 to 4 players.
 • Travelling across the Pixie kingdoms you will:
  - Traverse the depths of the Glittering Caverns
  - Become enchanted within an Amethyst Forest
  - Roam the House of Horrors
  - Explore the Citadel of Shadows
  - Sneak through the Infernal Wastes
 • Game modes:
  Ping - Pixies must survive long enough so that the Gobbler exhausts its power.
  Stockpile - Gather up all the Moon Drop essence before the Gobbler has a chance to pounce!
  Cursed - The Gobbler curse is passed from Pixie-to-Pixie. Spend the least amount of time under its evil influence to win!
 • Each character possesses a unique ability, these include: wormhole teleportation, autonomous familiars, disguise and many more.
 • Play with whatever is comfortable; controller or keyboard.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel i3 or equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 560 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i5 or greater
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 760 or greater
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...