Race your friends in this Multiplayer Platformer. Play as the Runner and avoid all kinds of traps along the way, or play as the Leader and sabotage the race with many different abilities!
Đánh giá chung:
Tích cực (17) - 88% trên 17 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
3 Thg9, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Scuttlers

 

Về trò chơi nàyScuttlers is a Multiplayer Asymmetric Platformer where you race your friends to the finish, avoiding different types of traps and obstacles. Every round, players are assigned either the Runner or the Leader role.

The aim of the game is very simple: Runners must reach the end of the map as fast as possible, while the Leader uses abilities to stop them from doing so. At the end of each round, points are given based on the players' performance. The player with the most points after the last round wins the game.

Features • 2-8 Player Multiplayer
 • Race across hand crafted maps littered with obstacles such as platforms, circle saws and more
 • Cast abilities including meteors, wind gusts and mines
 • Pick up crystals to grant temporary boosts like shields and heals
 • Customize your Scuttler and impress your friends with your style
 • Strategically compose your own set of abilities to create the best combos

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP (Service Pack 2+)
  • Bộ xử lý: 2 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: System requirements may change during development.
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: 2 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: System requirements may change during development.
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: 2 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: System requirements may change during development.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...