As a trained assassin, all the battles that Hatsuki has been in will reappear in all kinds of ways. As the player, you hold her destiny, whether the game ends in NTR, pure love or even hold on to virginity, it’s all up to you!
Đánh giá gần đây:
Trái chiều (55) - 69% trên 55 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (813) - 70% trên 813 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
20 Thg9, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Killing Time

Mua ONEONE1 Bundle BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Dark Elf, The Heiress, Killing Time, Goblin Walker

-15%
$11.01
 

Về trò chơi này

As a trained assassin, all the battles that Hatsuki has been in will reappear in all kinds of ways. As the player, you hold her destiny, whether the game ends in NTR, pure love or even hold on to virginity, it’s all up to you!

The success of every mission will define Hatsuki’s fate. Will she continue her crusade against the Empire? Or will the pressure be simply so much so that she plots under duress against her fellow companions? Will she stay pure or go down the path of degeneration? These are for you to decide. The game will go in different directions depending on your choice, whether it’s Anti-Empire or Empire Advocator. This game is also friendly to those who are not good at RPGs.


【Features】

●5 entirely different endings.

●All new battles and stories, paired with the best CVs.

●Unspeakable NTR plots.Female MC:Hatsuki

CV.柚凪

Profession: Assassin, and master of all kinds of nasty businesses.

Gender: female

Name:The Black Death

Height:160cm (5’3”)
Measurements: B87(F Cup) W58  H94Male MC: Bruneu
Profession: Wizard/Healer

Gender: Male

Age: 19
Hatsuki’s lover, a kind, gentle wizard.

Wounded in a mission, Hatsuki healed perfectly under Bruneu’s care.

One thing led to another, they fell in love eventually.

Trading cards: According to new policy of Steam, trading cards will be available when the quantity of copies of game sold reachs a certain amount.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: WIN7 SP1/WIN8/WIN10/XP
  • Bộ xử lý: 1.2 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9 compatible graphics card
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

21 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...