This is Excursion, A Tabletop Role Playing Game tool. Create the worlds of which you and/or others will take the paths of. Take them on a fantastical journey through a peaceful land, or torment them with high stakes. You are your worst enemy and only limitation.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
17 Thg08, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Excursion

 

Về trò chơi này

Welcome to Excursion.
Excursion allows a tabletop role playing game to be visualized and played over the internet.

In Excursion, you are able to:

 • Create dungeons.
 • Play through said dungeons with other people.
 • Become in control of everything (If you're the host).
 • Create and wield limitless weapons and items (The limit depends on how creative you want to be).
 • Choose from 10 character skins (workshop content may be possible at some point).
 • Meme to your hearts' content.

Keep in mind this game requires multiplayer for the best experience.

Future plans (NOT GUARANTEED):

 • Probable workshop support
 • More music tracks (custom tracks also possible with workshop support)
 • Translations
You know what works and what doesn't; don't hesitate to give ideas and bug reports at our community hub https://steamcommunity.com/app/683620/

If your interested, check out our completely unedited footage of the game play that we used for the trailer at YouTube (it's a 45 minute video) https://www.youtube.com/watch?v=4DjIYyGy3lM
(The programmer is very bad at recording. it will not be the best quality.)

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Quad-core Intel or AMD processor, 2.5 GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 470 GTX or AMD Radeon 6870
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...