Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Inspired by the party games Werewolf and The Resistance, MINDNIGHT is a cyberpunk online social deduction game of deceit, accusations and unpredictability. It challenges your ability to lie and detect others that are trying to be deceptive.
Đánh giá gần đây:
Khá tích cực (22) - 72% trên 22 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (2,823) - 85% trên 2,823 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
4 Thg08, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi MINDNIGHT

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

MINDNIGHT is a free to play online social deduction game, a take on the classic party games such as Werewolf and The Resistance. It is a game of deceit, accusations and unpredictability. It challenges the player's ability to lie and detect other players that are lying.

 • Online Matchmaking
 • 5-8 players
 • 3 Game Modes
 • Custom Games with Voice Chat
 • Customization - 100 Skins
 • Chat Features - 30 Custom Emojis

Set in a future cyberpunk San Francisco, in 2038, cities have crushed the open internet. Networks are locked by security nodes and need to be maintained by NTF agents. Hackers have been searching for a way to break into them for years.

HOW TO PLAY


Players are assigned a random role to be either an Agent or a Hacker. In order to win the game with your team you must capture three nodes.

Hackers have the objective to hack three nodes while Agents need to secure three nodes from the total of five. As a hacker you know who your fellow hackers are, but as an agent, you only know who you are.

‰‰ Secure. Seek. Subvert. ¬þ±±


The game is a tribute to social party games such as The Resistance and Werewolf. As MINDNIGHT is heavily inspired after these games, we are looking into other table-top deduction social games to bring new features and modes along the way through updates.

MINDNIGHT is a game that was created initially in an internal game jam.

Last but not least, we recommend playing the game in English, when playing in the normal queue. You can always create custom games with your friends and play in your own language if you cannot communicate in English.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP or Greater
  • Bộ xử lý: Dual Core +
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 512MB +
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 191 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 4 Cores +
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 512MB +
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 191 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX 10.5+
  • Bộ xử lý: Dual Core
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 512MB
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 120 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Most 32-bit and 64-bit Linux OS
  • Bộ xử lý: Dual Core
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 512MB
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 120 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

34 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...