8 bits 16 players friend battling couch shooting bomb blasting joystick waggling controller throwing pixel dreaming RetroWar. Kill your friends like it's 1984.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
14 Thg12, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We want RetroWar to be, like, totally woke when it's released. But we don't know everything that you our players love and hate. So Early Access lets us get your feedback, take out the bad stuff and add more of the good stuff.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Until it's ready! Don't nag me, daddy-O! But if I had to guess (and I do)... three months.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“Workshop support - download games made by other people
Online multiplayer
Steam Input (Steam Controller) support
Linux and Mac support
More games”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“See 'About This Game' for current state.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We'd like to reward early backers with a discount at the start of Early Access. After EA the price may rise a little, but you can always add it to your wishlist and wait for a sale when it will be discounted.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“You guys post feedback on what you like and don't like in the Steam forum. There will be polls to decide which features to prioritize. Any levels or mods developed by the community may be added to the game (with your permission).”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Sắp ra mắt

Vật phẩm này chưa ra mắt.

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (2)

15 Tháng 12

3..2..1.. ABORT LAUNCH!

RetroWar was supposed to launch today, but as I'm sure you've guessed, launch has been delayed. Don't fret, there is no huge problem. Just a case of illness meaning we couldn't finish the tutorial in time, and we don't want to launch without a tutorial.

So, add RetoWar to your wishlist and we will keep you notified of when it does launch. Which should be very soon.
0 bình luận Đọc thêm

5 Tháng 10

RetroWar on Discord

For latest news, chat and discussion of what features you'd like to see next,
join us on Discord!
0 bình luận Đọc thêm
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

RetroWar is a collection of 8-bit retro style arcade games. For the Early Access release we are focused on single-screen multiplayer games that you play with your friends locally (i.e. sitting on the couch together.) There is no single player mode (yet).

Trailer music by NOVACUB.

Games


 • Ships - battle in the tradition of SpaceWar / Asteroids / Thrust / Subspace
 • Droids - fast-paced twin stick shooter
 • Tanks - tactical sniping game
 • BombBots - drop bombs to blow up your opponents, but don't get caught in the blast
 • GhostJumpers - platform race to be first while jumping over spooky enemies

Most of these games are made with our UniBlaster engine. It's designed with the specs of a 'fantasy' 1980s console, akin to an NES, but with modern standards for framerate, aspect ratio and controller input. It's easily extensible, so you can mod games, mash up different games, or even create your own.

Features


 • Old school low resolution gaming - no mixing of different sized pixels here.
 • Authentic sound track of soundtracker mods and 8-bit chiptunes.
 • Highly modable - change the music, graphics, rules, or write your own games.
 • Play with controller or mouse/keyboard
 • Designed for 4 players, but supports up to 16.

Early Access plans


We want feedback from you as to what you would like to play. None of these features are guaranteed, but we plan to work on the features you support.

 • Workshop support - share games made by other people
 • Online multiplayer
 • Steam Input (Steam Controller) support
 • Linux and Mac support

Known bugs


If you plug in a new controller or change the screen mode you must quit the game and re-start it for the change to be recognised. This is caused by a bug in a library we rely on, LibGDX. We plan to replace LibGDX with Steam Input in the future.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4300U @ 1.90Ghz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 4400
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Will probably run even on much lower spec, but this is the minimum we test.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.