Attrition: Tactical Fronts is a quick play, turn-based strategy game for 1-2 players. Matches can take as little as 5 minutes while offering strategic variety and depth.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (18) - 77% trên 18 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
6 Thg03, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Attrition: Tactical Fronts

 

Đánh giá

“A delightful turn-based but high-speed wargame, with more than a few shades of Advance Wars to it, but a more grounded (and WW2-themed) approach.”
Rock, Paper, Shotgun

“I can be extremely picky about the kinds of Strategy games I like and this one won me over nearly as fast as it takes to complete a battle.”
Big Boss Battle

Về trò chơi này

Summary


Attrition: Tactical Fronts is a quick play, turn-based strategy game for 1-2 players. Matches can take as little as 5 minutes while offering strategic variety and depth.

Features


 • Hex-based, turn-based gameplay, like a digital board game
 • 17 mission single-player campaign to learn unit and terrain types and combinations, overcome challenging scenarios and attain mechanical mastery
 • AI skirmishes on infinite randomly generated maps and developer or player-created custom maps
 • 1v1 online multiplayer (friend invites, stat tracking and player progression coming soon)
 • In-game map editor to create your own single- and multi-player scenarios, with Steam Workshop support
 • 11 different units and 15 terrain types provide varying tactical engagements
 • Point-buy army requisition, pick your own preferred unit composition, or try to counter your opponent's picks

The Team


Attrition: Tactical Fronts is made by Cardboard Keep, a small indie team in Canberra, Australia. Attrition is our third game on Steam.

Check out Cardboard Keeps entire catalogue of games for more amazing experiences!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2009 or newer dual-core
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 500 series or Radeon HD 5800 series
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 2011 or newer quad-core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 900 series or Radeon RX series
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X El Capitan
  • Bộ xử lý: 2009 or new dual-core
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 500 series or Radeon HD 5800 series
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: 2011 or newer quad-core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 900 series or Radeon RX series
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  Tối thiểu:
  • HĐH: Latest Ubuntu LTS or Latest Steam OS
  • Bộ xử lý: 2009 or new dual-core
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 500 series or Radeon HD 5800 series
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: 2011 or newer quad-core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 900 series or Radeon RX series
  • Kết nối: Cáp mạng Internet

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...