Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Mini Guns is a real-time multiplayer strategy game featuring the Minis!
Đánh giá
Đánh giá chung:
Trái chiều (400) - 62% trên 400 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này. (62% trên 400) Trước nay
Ngày phát hành:
2 Thg11, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Riposte Games & Co. is a small team. We think that getting feedback from players could greatly help us to improve our game and bring it to a new level of quality before the full release.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Early 2018.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“We hope to release new factions, units, and maps - all of which will enable differing tactics and strategies.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Mini Guns is entirely playable in its current state, and features both online PvP (1v1 and 2v2) and solo missions. It also has a large focus on Alliances, which are our version of Guilds - unlocking new and powerful upgrades that apply to all players in the Alliance.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The game will remain free after Early Access.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Mini Guns is an online experience that heavily relies on its players. All feedback from the community is more than welcome, and is strongly considered when looking at ways to make our game better and better!”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Theo yêu cầu từ nhà phát hành, Mini Guns - Omega Wars không còn được bán trên Steam.
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Mini Guns is a real-time multiplayer strategy game featuring the Minis, toy soldiers that come to life on the battlefield. Collect and upgrade over 100 figurines from the rifleman and infantry units to the heavy tank and bomber. Team up with your friends to destroy the enemy base in cooperative multiplayer and earn Honor for your Alliance to reach the top of the leaderboards.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...