Become the best painter in the universe in this colorful online game!
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (20) - 80% trên 20 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (487) - 75% trên 487 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
19 Thg06, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Battle of Painters

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc trong

-30%
$0.99
$0.69

Mua Music Racer + 3 indie games! BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Battle of Painters, Behind The Door, Joy Pony, Music Racer

-30%
-61%
$7.96
$3.11

Mua Dio Alias Games Complete Pack BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Battle of Painters, Behind The Door, Joy Pony

-20%
-67%
$5.97
$1.97
 

Về trò chơi này

Battle of Painters is the first online game where you have to compete with other players in a drawing!

The round starts and you get given a theme, the goal is to make a drawing based on the given theme in 5 minutes using a bunch of tools like pencil, eraser, spray, square and circle shapes, line, bomb(erases everything), undo and redo tools. But you are not alone: other players are drawing their paintings in front of you! There is a voting for the best picture after the round is over. The painting with the most votes wins the game!

- 2 game modes: Battle of Artists and Draw a guess
- Online gallery with the best works
- Friends system
- Creating a unique character
- Clans

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 1.2 GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 128 MB
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 1.2 GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 128 MB
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...