Cửa hàng điểm Tin tức Labs
The Champion of Ulora is missing and an unsuspecting adventurer is about to embark on a quest they will never forget. Create your character, grab your weapons and delve deep into the puzzle-packed dungeons of Ulora and beyond in this light-hearted action-adventure.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
23 Thg08, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Early Access provides a unique opportunity for players to shape the development of a game, which is important for a game like VentureVerse: Legend of Ulora. Players who want to use the level editor can have their say regarding the new tools and dungeon elements they need to make the most out of their levels, while players who just want to play the levels can have fun exploring an ever-growing range of gameplay possibilities.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“VentureVerse: Legend of Ulora is planned to exit Early Access in the first half of 2019.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“Version 1.0 will feature many new dungeons, mechanics and items, along with three boss encounters designed to add landmarks in the journey to restore the Goddess Drael's power. The level editor will also receive additional features and objects to allow dungeon creators more freedom.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“For the Early Access launch, the game is largely feature-complete, with an in-built level editor, dungeon creator and Steam Workshop integration along with online multiplayer, extensive character customization and a system for unlocking new items.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The price will remain the same throughout the Early Access period, but will rise once the game reaches version 1.0.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Players will have the opportunity to have their say on issues such as level editor features and priorities for new mechanics and styles to be used within their levels.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua VentureVerse: Legend of Ulora

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

VentureVerse: Legend of Ulora is a top-down action-adventure game with a focus on fun and varied puzzles. When an adventurer happens upon a mysterious stone, they are given a mighty quest by the goddess Drael. The Champion of the realm is missing, and the goddess has been weakened. Only an adventurer such as you can put things right.Grab your weapons and delve into 19 levels, each with their own unique mechanics. Manoeuvre the traps of an abandoned castle in Hollypoint Castle. Solve the ancient push-block puzzles of the Eclispian Monolith. Travel to another realm to fight an evil dictator in the Valkyrie's Court. Then, wind down with Ulora's favourite pastime at the Spin-Disk Golf Society.

As you explore these dungeons, you'll be rewarded with blueprints for sword, wands, shields and armour, plus tomes for magical runes that you can use to power up your equipment.Using the built-in level editor, create your very own dungeons using a huge array of dungeon elements. The simple interface makes it easy to shape your rooms, decorate them with props, add puzzles, traps and much more! In addition, the logic system allows more advanced users to let their creativity run wild.

When your dungeon is complete, share your creation with the world via the Steam Workshop! Other players will be able to play your levels and earn the same rewards that they get for finishing the built-in levels.Two players can join together and explore together in online co-op! Join up, complete dungeons, earn rewards and then bring your progress with you to your own game. Please note, some dungeons can only be played in either single-player or in co-op.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Only 16:9 and 16:10 resolutions available
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i5-6300HQ 2.3GHz (or equivalent)
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce GTX 970 (or equivalent)
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

10 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...