Tcheco is back! Be prepared to survive even crazier stages! Smash, pulverize and destroy - but never lose your gorgeous smile.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (95) - 92% trên 95 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
31 Thg01, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống Skatemasta Tcheco Demo

Mua Skatemasta Tcheco

Mua Hardcore Platform Collection BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Gabriels Worlds - The Adventure, Skatemasta Tcheco, Mastho is Together, - R E F L E C T E D -

-25%
$5.96

Mua TCHECO's BIG BUNDLE

Bao gồm 2 vật phẩm: Tcheco in the Castle of Lucio, Skatemasta Tcheco

-10%
$2.68
 

Đánh giá

“...living proof that lightning can and should strike twice in the same place.”
9 – Gamerview

Về trò chơi này

Tcheco is back! After visiting the Castle of Lucio it's time for another herculean journey riding his shiny new skate.

Be prepared to survive even crazier stages! The challenge is also bigger, that's why Tcheco now is able to perform deadly attacks.
Smash, pulverize and destroy - but never lose that gorgeous smile!

Features:

 • Action/platform game with automatic scroll.
 • Play the levels in any order you want.
 • Graphics and sounds inspired by 8-bit aesthetics. Perfect for classic FC/NES game fans!
 • Compatible with Xinput gamepad and keyboard.
 • Easy to learn, simple gameplay.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH:
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 2000
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 256 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any

Thẩm định viên nói gì

13 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...