Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Bạn đang xem phiên bản di động mới
Tanks, flying cars, giant bugs, lots of guns, bullet rain - it's INSANE! PS: don't forget to take your friends with you.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (107) - 87% trên 107 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
10 Thg07, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua VOLTED

 

Về trò chơi này

Volted is a very intense team-based multiplayer vehicular shooter with classes and giant robotic bugs.

In the world where electricity became main resource, all you left to do is fight for it.

Blow up enemies, destroy and protect pylons, fight robotic bugs and bulldogs. Collect guns on the battlefield and unlock models and new weapons. Cannons, machine guns, shotguns, energy weapons - all that beauty is there for you to bring destruction or prevent it.
Interact with each other by recharging shields, feeding energy and restoring each others’ ammo capacity.

There are four vehicle classes: Hover, Tank, Copter and Artillery. All 4 classes are deeply integrated into a team and squad cooperation system that is essential for gaining the victory. You can find different types of ammunition, endurance and speed abilities when exploring the battleground with each class. Besides the above listed capabilities, each class has a unique resource ability that your team requires the most to complete key objectives. In order to obtain this unique resource, you need to stay near the appropriate vehicle class.

Volted lands are waiting for you.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Core i3
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Mobility 5730, GT 540M
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...