Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Eugene must battle aliens and the undead in search of a truck rim, as it seems to be his ticket home.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (12) - 83% trên 12 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (571) - 91% trên 571 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
15 Thg01, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Shotgun Legend

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc vào 7 Tháng 7

-51%
$0.99
$0.49
 

Về trò chơi này

 • Shotgun Legend is an action role-playing game that aims to recreate the charm of a classic console game. Yes, one look and it's clear which one we're talking about if you're old enough to remember. Let's get that out of the way now.
 • Eugene stumbles through a portal along with a truck rim. He finds himself in a strange land taken over by an alien race. Armed with his shotgun and an arsenal of alien technology, he must find the rim, as it seems to be his ticket home.


 • 10 dungeons to explore
 • 8 active items and 8 passive items to collect. 16 in total.
 • A unique take on multiplayer where an item allows a second player to join in that share their health with yours. Potentially increasing damage dealt, but damage taken as well.
 • Minimal hand-holding. Relive that old school feeling of having to figure out where to go and what to do on your own.
 • Eventually dual wield shotguns!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Intel Celeron or equivalent
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Onboard graphics
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Keyboard
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel i3 or equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVidia GeForce 8600GT or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: XInput Compatible Gamepad (DirectX Required)

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...