The lighter side of turn-based war gaming. Take your time to plan good strategies, deploy your troops in the right places, try not to laugh whilst killing your enemies.
Đánh giá chung:
Trái chiều (22) - 68% trên 22 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
31 Thg05, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Epic Little War Game

 

Về trò chơi này

Our latest and most epicist new war game from our BAFTA nominated turn-based strategy stable. Yep, "epicist" most definitely is a real word. Absolutely it is.

Command your troops, don't take any grief back, try to do more damage to your enemies than to yourself. That's all we ask trooper, all we ask.


FEATURES:

Single player campaign mode that introduces new concepts as you play - no boring tutorial campaigns.

Skirmish mode with up to six players - any combo of local friends or AI's on a wide range of maps for infinite replay.

Random map generator. The weird USP here being that it makes actually playable maps.

Online co-operative play. Team up with a friend over teh interwebs to beat a pair of AI's on various set piece challenges.

Online PVP. Mash your opponents, increase your rating, brag about it to everybody.

Turn-based. This is not a real-time game. You play in turns, so you have to win by being a better tactician, not by clicking faster than the other guy.

See you in there soldier, bag 'em and tag 'em.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Any
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9.0c compatible
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 256 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồ



Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...