Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc SAMURAI WARRIORS: Spirit of Sanada trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
23 Thg05, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc SAMURAI WARRIORS: Spirit of Sanada trên Steam để có thể chơi.

Tải xuống SAMURAI WARRIORS: Spirit of Sanada - Exclusive Costumes

Chơi miễn phí
 

Về nội dung này

This set contains below contents.

SW: Spirit of Sanada - "Kunoichi" Sanada Colors Costume
SW: Spirit of Sanada - "Ina" Sanada Colors Costume
SW: Spirit of Sanada - "Kai" Sanada Colors Costume
SW: Spirit of Sanada - "Kunoichi" Special Costume
SW: Spirit of Sanada - "Chacha" Sanada Colors Costume

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10 (64bit required)
  • Bộ xử lý: Core i7 870
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA Geforce GTS 450 or better
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 27 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0c over
  • Ghi chú thêm: 640×480 pixel over, High Color, VRAM 1GB over
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10 (64bit required)
  • Bộ xử lý: Core i7 2600
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX980 (3840x2160) / GTX760 (1920x1080)
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 27 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0c over
  • Ghi chú thêm: 1920x1080 pixel over, True Color, 4K compatible

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...