Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Phantom Halls is a squad-based side-scrolling comedy-horror game. Play as a group of teens as they attempt to survive the night in a haunted mansion. Single-player and local co-op supported!
Đánh giá chung:
Khá tích cực (36) - 75% trên 36 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
31 Thg10, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Phantom Halls

 

Về trò chơi này

Phantom Halls is a squad-based side-scrolling comedy-horror game. A group of teens from the Occult Studies Club set out on an assignment, but quickly find themselves attempting to survive a night in a haunted mansion...

Prepare to face the undead terrors that stalk the phantom halls! Squad up to escape alive using whatever you can find, but remember - you can’t kill what you can't see, so be sure to bring a flashlight!

Features

- Fast-paced, action-packed, squad-based gameplay
- Unique 3D papercraft visual style
- Play through the campaign in single-player or drop-in/out local co-op
- Various characters, quests, weapons and items to unlock
- Gather items and craft upgrades, from cosmetic improvements to party-wide perks
- Includes officially licensed Evil Dead 2 content!

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows XP SP2+
    • Bộ nhớ: 2 GB RAM
    • Đồ họa: Dedicated GPU with 512MB of VRAM and SM 3.0
    • DirectX: Phiên bản 9.0c

Thẩm định viên nói gì

11 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...