Đây là nội dung bổ sung cho ASTRONEER, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Đánh giá chung:
Rất tích cực (62) - 83% trên 62 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
15 Thg12, 2016
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Nội dung tải thêm (DLC)

Đây là nội dung bổ sung cho ASTRONEER, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Mua Astroneer (Original Game Soundtrack)

Mua ASTRONEER + Soundtrack

Bao gồm 2 vật phẩm: ASTRONEER, Astroneer (Original Game Soundtrack)

-4%
$34.61
 

Về nội dung này

This is the soundtrack to ASTRONEER, including over 44 tracks, all encoded as 320kbps MP3.

The soundtrack is over an hour of original music composed specifically for the game by Dutch artist Rutger Zuydervelt (Machinefabriek).


Danh sách nhạc

Đĩa 1
Đĩa 2
1
Main Menu
( Main Menu)
3:16
2
Gameplay 1
( Gameplay 1)
2:00
3
Gameplay 2
( Gameplay 2)
2:45
4
Danger 1
( Danger 1 )
2:44
5
Danger 2
( Danger 2 )
3:09
6
Exploration 1
( Exploration 1 )
2:24
7
Exploration 2
( Exploration 2 )
2:34
8
Exploration 3
( Exploration 3 )
2:18
9
Stinger
( Stinger )
0:18
10
Gathering 1
( Gathering 1 )
2:57
11
Gathering 2
( Gathering 2 )
2:10
12
Gathering 3
( Gathering 3 )
3:15
13
Building
( Building)
3:01
14
Gameplay 3
( Gameplay 3)
3:08
15
Gameplay 4
( Gameplay 4)
1:52
16
Gameplay 5
( Gameplay 5)
3:46
17
Trailer Track
( Trailer Track)
1:15
18
Exploration 4
( Exploration 4)
2:24
19
Exploration 5
( Exploration 5)
2:31
20
Exploration 6
( Exploration 6)
2:48
21
Gameplay 6
( Gameplay 6)
1:30
22
Gameplay 7
( Gameplay 7)
1:53
23
Mineral Music
( Mineral Music)
2:38
24
Gathering 4
( Gathering 4)
2:31
25
Gathering 5
( Gathering 5)
2:48
26
Starting Scene
( Starting Scene)
6:02
1
Cave 1
( Cave 1)
1:43
2
Gathering 6
( Gathering 6)
3:01
3
Gathering 7
( Gathering 7)
3:16
4
Cave 2
( Cave 2)
3:00
5
Danger 3
( Danger 3)
3:21
6
Danger 4
( Danger 4)
2:50
7
Cave 3
( Cave 3)
2:14
8
Gathering 8
( Gathering 8)
2:41
9
Gathering 9
( Gathering 9)
2:26
10
Cave 4
( Cave 4)
1:51
11
Cave 5
( Cave 5)
3:09
12
Exploration 7
( Exploration 7)
2:35
13
Exploration 8
( Exploration 8)
2:11
14
Exploration 9
( Exploration 9)
3:23
15
Cave 6
( Cave 6)
2:31
16
Gameplay 8
( Gameplay 8)
2:35
17
Gameplay 9
( Gameplay 9)
3:28
18
Solar Score
( Solar Score)
5:36


Thực hiện bởi

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Any
  • Bộ xử lý: Something manufactured after 1994 or so.
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Đồ họa: The vivid colours in your mind
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  • Ghi chú thêm: Don't sweat it, it's music.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Whichever brings you the most joy or least rage.
  • Bộ xử lý: The one you run ASTRONEER with!
  • Bộ nhớ: 227 GB RAM
  • Đồ họa: Having synesthesia might spice things up.
  • Lưu trữ: 915 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Whatever sounds best to your ears.
  • Ghi chú thêm: Still just music. You don't need to be checking your 3DMark score.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Any
  • Bộ xử lý: Something manufactured after 1994 or so.
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Đồ họa: The vivid colours in your mind
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  • Ghi chú thêm: Don't sweat it, it's music.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Whichever brings you the most joy or least rage.
  • Bộ xử lý: The one you run ASTRONEER with!
  • Bộ nhớ: 227 GB RAM
  • Đồ họa: Having synesthesia might spice things up.
  • Lưu trữ: 915 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Whatever sounds best to your ears.
  • Ghi chú thêm: Still just music. You don't need to be checking your 3DMark score.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Any
  • Bộ xử lý: Something manufactured after 1994 or so.
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Đồ họa: The vivid colours in your mind
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  • Ghi chú thêm: Don't sweat it, it's music.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Whichever brings you the most joy or least rage.
  • Bộ xử lý: The one you run ASTRONEER with!
  • Bộ nhớ: 227 GB RAM
  • Đồ họa: Having synesthesia might spice things up.
  • Lưu trữ: 915 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Whatever sounds best to your ears.
  • Ghi chú thêm: Still just music. You don't need to be checking your 3DMark score.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...