Minimal physical puzzle with explosions
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (29) - 93% trên 29 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (1,504) - 94% trên 1,504 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
19 Thg9, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Zup! 6

Mua Zup-Zup! 0% DISCOUNT BUNDLE!!!

Bao gồm 15 vật phẩm: Zup! X, Zup!, Zup! 2, Zup! 6, Zup! 3, Zup! 4, Zup! F, Zup! Zero, Zup! S, Zup! 5, Zup! Zero 2, Zup! 7, Zup! XS, Zup! 8, Zup! 9

$14.85

Mua Zup-Zup! BỘ (?)

Bao gồm 15 vật phẩm: Zup! X, Zup!, Zup! 2, Zup! 6, Zup! 3, Zup! 4, Zup! F, Zup! Zero, Zup! S, Zup! 5, Zup! Zero 2, Zup! 7, Zup! XS, Zup! 8, Zup! 9

-10%
$13.35

Mua Zup-qop! For gifts

Bao gồm 19 vật phẩm: Zup! X, Zup!, Zup! 2, Zup! 6, Zup! 3, Zup! 4, Zup! F, Zup! Zero, Zup! S, Zup! 5, qop, Zup! Zero 2, Zup! 7, Zup! XS, qop 2, Zup! 8, qop 3, qop 4, Zup! 9

-10%
$16.91

Nội dung cho trò chơi nàyXem tất cả (1)

 

Về trò chơi nàyMinimal physical puzzle with explosions. The player's goal to keep the blue ball on the platform for 3 seconds in order to pass the level.

▪ 60+ Levels
▪ 2440+ Achievements

Trading Cards

Credits

"Zup!" powered by Clickteam Fusion 2.5

The basis is taken an example of Sergio Andre
Music by Ann Sharova

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, 7, Vista, 8, 8.1, 10
  • Bộ xử lý: Intel Celeron 1800 MHz
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 15 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP, 7, Vista, 8, 8.1, 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i3
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 20 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

22 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...