The Bard's Tale IV: Barrows Deep is the triumphant return of one of the most iconic RPG series of all-time. Delve into a tactically rich combat system that rewards creativity, solve puzzles to gain treasure and advantages, and discover a beautifully crafted world.
Đánh giá chung:
Trái chiều (674) - 64% trên 674 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
18 Thg9, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Theo yêu cầu từ nhà phát hành, The Bard's Tale IV: Barrows Deep không còn đăng trên trang cửa hàng Steam cũng như không thể tìm thấy trong mục tìm kiếm.
 

Special Editions
Về trò chơi này


Hidden in the shadows, an evil has waited patiently. Until now. Who will face the darkness if not you? A heroic adventure featuring 40+ hours of gameplay, 350 speaking parts, a Legacy Mode for returning fans, and over 100 pieces of incredible music!

Customize How You Play

Define the way you play, using sliders on numerous options such as saving (including “save anywhere”), the mini-map, waypoint markers and many more. Whether you seek a hardcore challenge, a lighter experience, or something in-between, the choice is yours.

Create the Hero You Want To Be

Play as Bard, Fighter, Practitioner, and Rogue, each featuring 60-70 skills and collectively unlocking 21 unique classes. Build an array of characters to make every playthrough a unique experience.

Craft your Party, Your Way

Start your party with a single character, recruiting or creating new heroes to bolster your ranks. Build a party that suits your play style!

An Adventure Around Every Corner

Explore towns full of quest givers, fight your way through dark and deadly dungeons, and navigate beautiful rolling hills, dense forests, and icy wastes.

Outsmart Evil

Battle your enemies in dynamic, intuitive turn-based tactical combat,that rewards clever thinking. Use superior strategies, thoughtful positioning, and deadly combos to bring down your foes!

Unlock the Secrets of the Past

Unravel challenging mysteries. If your enemies don’t get you, the devious riddles and dangerous traps just might.

The Blade’s Tale

The sense of discovery and mystery doesn’t stop with the environment. Gain ancient Elven weapons containing secrets which you’ll need to uncover by carefully examining them.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7/8/8.1/10 (64 bit)
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-2500K (4 * 3300) or equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 760 (2048 MB) or Radeon HD 7970 (3072 MB)
  • Lưu trữ: 55 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7/8/8.1/10 (64 bit)
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590 equivalent or greater
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 970/AMD 290 equivalent or greater
  • Lưu trữ: 55 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...