Tanki Online is the free-to-play MMO-shooter with real-time PvP-battles. Throw yourself into furious tank battles shoulder to shoulder with other living players and master your skills – destroy enemy tanks, customize your futuristic armored vehicle and compete with tankers from all over the world.
Đánh giá gần đây:
Trái chiều (39) - 51% trên 39 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Trái chiều (2,239) - 61% trên 2,239 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
2 Thg03, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Tanki Online

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Tanki Online is the free-to-play MMO-shooter with real-time PvP-battles. Customize your futuristic tank by combining guns, hulls and protective modules, and face real players in four furious battle modes: Deathmatch, Team deathmatch, Capture the flag and Control points. Instant respawns, million of players around the globe, loads of arenas, non-stop action and adrenaline await you in Tanki Online.

Key Features

 • Only real players – come together with people from all around the world, invite your friends and make new ones
 • Massive customization options – combine guns and hulls to fit your playing style and become the perfect war machine
 • Turn up the heat with temporary power ups – pick them up on random locations within the arena
 • With instant respawns, you are constantly in battle – no frustrating down time! Jump right back into the arena and bring your enemies some payback
 • Four game modes – choose your own challenge. Be a lone wolf in Deathmatch or test your team-playing skill in Team Deathmatch, Capture the flag or Control points
 • Easy to learn, hard to master

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7, 8, or 10
  • Bộ xử lý: 1,6 Ghz or better
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 128 MB
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  • Ghi chú thêm: Keyboard
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7, 8, or 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i3-i5 2.33GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  • Ghi chú thêm: Keyboard
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.5.8 or later
  • Bộ xử lý: 1,6 Ghz or faster
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 128 MB
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  • Ghi chú thêm: Keyboard
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS X 10.5.8 or later
  • Bộ xử lý: Intel Core i3-i5 2.33GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  • Ghi chú thêm: Keyboard

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...