Cửa hàng điểm Tin tức Labs
*** It's a wave shooter with DEPTH ! *** The pre-game is all about building your weapon loadouts. Pay attention to the level bonuses and maximize your synergies.When you are ready, prove your plan in fast paced VR gameplay.
Đánh giá chung:
6 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
27 Thg02, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chú ý: Yêu cầu mũ chụp thực tế ảo. Xem yêu cầu hệ thống để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua PlanTechtor

ƯU ĐÃI XUYÊN TUẦN! Kết thúc vào 5 Tháng 6

-50%
$2.99
$1.49
 

Đánh giá

“The bow and arrow controls very well -- better than Valve's, in fact.”
Seattle Indies Expo Judge 2017

“I really enjoyed this game! The weapons were varied and fun to use”
Seattle Indies Expo Judge 2018

“PlanTechtor is fast-paced action indie game made for VR, with tower defense strategy, an original upgrade system (combine element to get powerfull weapons), great control, a fun game.”
Games without Borders

Về trò chơi này

Features

- Design your own Weapon Loadouts (1000s of options)
- 50+ hand-crafted levels
- Fast paced VR gameplay
- Pre-game phase requires planning and strategy
- Solo indie developer


Design endless weapon loadouts. Create a plan to exploit the level. Then put it to the test against an invading army of alien-robot invaders. Intense VR action meets deep strategic planning in PlanTechtor!In-depth planning

In PlanTechtor, you must design a plan that lets you exploit the level and overcome waves of invading enemies.

Each quest provides hints about the invading forces, and weapons are given unique bonuses. Design the best weapon loadouts possible to take advantage of the bonuses and to conquer the invaders.

High-octane VR action

Once you are confident in your plan, you can commit to the challenge. Gameplay is intense VR action, with waves of invading alien-robot forces attempting to destroy your castle. You'll need to employ fast reflexes, quick decision-making, and expert skill to emerge victorious.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1, Windows 8.1, or Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel® i5-4590 / AMD FX 8350 equivalent or greater
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce® GTX 970 / AMD Radeon™ R9 290 equivalent or greater
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Hỗ trợ VR: SteamVR. Standing or Room Scale

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...