Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Set in beautiful worlds and designed solely for VR, Awaken is a captivating puzzle game and rhythmic music experience. Become an architect of light, awaken the universe and bring back the stars. Awaken features both a campaign mode and a level creation mode to build puzzles and challenge friends.
Đánh giá chung:
Tích cực (23) - 95% trên 23 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
26 Thg01, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

Awaken is a game about bringing life into a dark world. As a player you'll complete puzzles to awaken the guardians of the universe and shine light into its darkest corners. Early Access is a remarkable opportunity for us at Blueprint Reality Inc. to collaborate with our community and find new, unexpected sources of light.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We expect our Early Access phase to last from 3 to 6 months. However we'll be listening closely to our community's thoughts and feelings about the game and adjust accordingly.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full version of the game will include a full slate of 100+ puzzles, five worlds, community level sharing, real-time multiplayer, and a core narrative told throughout the main set of puzzles.

Most importantly, it will include as much of the community's feedback and suggestions as we can manage!”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

Awaken has 30 puzzles ready to play at Early Access launch and some key narrative moments have been implemented. As well, the level creation features are fully implemented, so you can jump right in and create your own puzzles.

We'll continue to add new puzzles and story beats throughout Early Access.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Final retail pricing is still to be determined but will not vary drastically from the Early Access price.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Please join us on Facebook, Twitter and Reddit to sound off about Awaken! We'll periodically ask specific questions or share game data to elicit specific feedback, but we always love hearing off-the-cuff impressions as well!”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Awaken

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Đánh giá

“[Awaken's] use of ingenious dynamic music building, mesmerizing art style, level editor, and sheer sense of polish easily set it apart from the competition”
UploadVR

“[The soundtrack], combined with the striking visual style, is a revelation to experience inside a headset”
UploadVR

“Awaken’s virtual world is that of elegant low-poly art, subdued gradients, mesmerizing lights and soothing sounds.”
ViveReport

Announcing the Fountain of Light Update - Coming Soon!Version 0.7.0 brings 30 new levels, a whole new world, and an entirely new in-VR way to share your levels with other players around the world and explore the creations of other Architects of Light. The Fountain of Light update will be available for you to experience before the end of the month!

World 2 and the Great Lynx


A new world and its Guardian are in peril! The darkness has inflicted a grievous wound on the Great Lynx that defends the light of this world overseen by a gas giant and floating islands of rock. Warmth and chill play pivotal roles in this world, each with their own unique parts, behaviours, and modifiers for existing puzzle elements.

The Community Altar


After completing at least level 15 of World 1 you’ll find a new lumen waiting for you, ready to raise the new Community Altar from the sea. At this new altar you can search for levels created by your friends and other Architects of Light, levels curated by Blueprint Reality, or put your trust in the stars and receive a brand new level for a chosen world.Learn more about the Fountain of Light Update at http://Awaken-Game.com!

Awaken Launch Level Creating Contest

Win one of three VR-ready NVIDIA graphics cards!

Blueprint Reality is proud to announce the launch of its inaugural game, Awaken.

We are pretty excited and we want you to get in on the action so we are having an Awaken Launch Level Creating Contest.

To participate you simply need create your very own level in Awaken using the level editor mode and submit it to Blueprint Reality at contest@blueprintreality.com.

Entries will reviewed based on beauty, creativity, fun and sense of awe!

Did we mention the prizes?!

• First place:      GTX 1080 – appr. value – $599 USD
• Second place: GTX 1070 – appr. value – $379 USD
• Third place:     GTX 1060 – appr. value – $249 USD

 
Submit your entry no later than March 16, 2017*.

Chances of winning will depend on the number and quality of the entries.

Good Luck and Enjoy Creating!

*see full contest rules here

Prizes may not be exactly as shown, please see full contest rules for details. Image credit NVIDIA.

Về trò chơi này

"Awaken looks like something ripped from the halls of an art gallery." - UploadVR

BECOME AN ARCHITECT OF LIGHT!


Set in beautiful worlds and designed solely for VR, Awaken is a captivating puzzle game and rhythmic music experience from Blueprint Reality Inc. coming to the HTC Vive and Oculus Rift in Q1 2017!

You are a new beginning. You must awaken the universe, for it has too long been shrouded in darkness. You must use your powers to guide the light. As you harness the energy, you will awaken the Guardians. Together you can push back the darkness and once again bathe the universe in light. And then life.

Early access will be available on January 26th, 2017.

Platforms: HTC Vive and Oculus Rift
Tracked: Headset, two hand controls
Launch: Early Access, January 26, 2017

 • Beautiful and awe-inspiring environments. Campaign spans across 5 Worlds with over 100 levels to solve. (30 in early access)
 • Engaging kinetic puzzle gameplay with tangible two-hand object manipulation.
 • Level Creation mode: Create and share your own puzzles with an online community of Architects, working to push back the darkness.
 • Dynamic music soundscapes created by award-winning composer Jeff van Dyck.
 • Epic adventure set in a surreal, fantastical universe.

Available for Arcades on SpringboardVR

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 SP1 64-bit or newer
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 4590 or higher
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX 970, GTX 1060, AMD Radeon R9 290 or better
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...